Delad, general - eller totalentreprenad? Vi jobbar med alla entreprenadformer.

I en delad entreprenad handlar beställaren direkt upp ett antal entreprenörer, som därmed blir sidoentreprenörer till varandra. Beställaren får större kontroll över t.ex. ekonomin och vilka entreprenörer som utför arbeten och måste själv stå för samordningen.

I en generalentreprenad handlar beställaren upp en entreprenör (generalentreprenören) som sedan i sin tur handlar upp ett antal underentreprenörer. Beställarens risk för att saker "faller mellan stolarna" övergår på generalentreprenören.

En totalentreprenad (funktionsentreprenad) är en entreprenad där entreprenören svarar för såväl projektering som utförande. Kontraktsbestämmelser enligt ABT 06 är avsedd för totalentreprenader. I en totalentreprenad är det entreprenören som ingår avtal med konsulter. Entreprenören förväntas projektera kontraktsarbetena och eventuella ÄTA-arbeten.

Hos oss på Öresunds Byggtjänst AB kan du känna dig trygg. Vi har allrisk-, ansvar- och färdigställande försäkring.

Meny