Vi murar eller gjuter efter dina behov!

  • Plintgjutning
  • Plankgjutning mur
  • Murning
  • Stolpgjutning
  • Stödmur

Lite om murarbete

När muren byggs, normalt med hjälp av olika murförband utgör fogen det mellanliggande material (cementbruk, kalkbruk, lera eller liknande) som jämnar ut murstenens ojämnheter och jämnar ut trycket från ovanliggande murlager. Fogen i ett murverk kan ta upp stora tryckspänningar och murverket byggs så att inga dragspänningar skall uppstå.

När muren har konstruerats kan en särskild fogstrykning göras för att ge muren ett särskilt estetiskt form. Fogstrykning kan även ske "över hand" i samband med själva bygget. Fogen har också uppgiften att täta muren för vattengenomträngning.

Meny