Att välja grund handlar rent tekniskt om material, hållfasthet och isolering men egentligen handlar det om trygghet. Vi på Öresunds Byggtjänst AB har lång och beprövad erfarenhet och hjälper dig gärna med markarbetet och grundläggning för ditt projekt

Detta kan och gör vi:

 • Utgrävning av källare
 • Grävning för schakt
 • Schakt och normal grundläggning (platta på mark)
 • VA-service, yttre VA-dränering och dagvatten el, och avlopp
 • 400 och 300 isolering
 • Armering för normal villa
 • Vatten- och avloppsuppstick enligt ritning
 • Golvvärme
 • Yttre VA-dränering och dagvatten
 • Återfyllning runt huset med befintliga massor
 • Sprängning av berg

Meny